What are you looking for?

Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

1.   Τι είναι η Πολιτική για τα Cookies ή αλλιώς Cookies Policy;

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας «QACSFOOD» παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies στον παρόντα ιστότοπο. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies που εγκαθιστούμε, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό και τους αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά.

Επίσης, στην παρούσα Πολιτική σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies, αναλόγως του είδους των Cookies.

2.   Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών (txt files), τα οποία εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του (στην εφαρμογή του περιηγητή ή/και στην αρχειακή δομή του εκάστοτε χρήστη της τερματικής συσκευής), όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Η χρήση των Cookies πραγματοποιείται ιδίως προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας περισσότερο λειτουργικό και προσφιλή προς εσάς. Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες. Ώστε, εγκαθιστούμε «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους Cookies, και «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε συγκεκριμένες κατηγορίες Cookies. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

3.   Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, όπως η εγγραφή σας, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ. Προτιμήσεων:  Tα Cookies αυτά αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης και βελτιωμένης λειτουργικότητας προς εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ. περιηγητή που χρησιμοποιείται, γλώσσα προτίμησης, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).

ΙΙΙ. Στατιστικά: Τα στατιστικά Cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας (π.χ. ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα Cookies αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου μας.

  1. IV. Στόχευσης – διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαφήμισης και αναλύσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία και πάροχο και να λάβετε πληροφορίες για αυτά.

 

CATEGORY COOKIE NAME PROVIDER DURATION PURPOSE DESCRIPTION
Necessary 1.gif imgsct.cookiebot.com Session Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery.
bscookie linkedin.com 1 year This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example.
CONSENT google.com 2 years Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.
CookieConsent qacsfood.com 1 year Stores the user’s cookie consent state for the current domain
JSESSIONID linkedin.com Session Preserves users states across page requests.
li_gc linkedin.com 180 days Stores the user’s cookie consent state for the current domain
PHPSESSID qacsfood.com Session Preserves user session state across page requests.
rc::a gstatic.com Persistent This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
rc::c gstatic.com Session This cookie is used to distinguish between humans and bots.
test_cookie doubleclick.net 1 day Used to check if the user’s browser supports cookies.
Proferences lang linkedin.com Session Necessary for maintaining language-settings across subpages on the website.
lidc linkedin.com 1 day Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.
pll_language qacsfood.com 1 year This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible.
Statistics _ga qacsfood.com 2 years Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_ga_# qacsfood.com 2 years Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.
S docs.google.com 1 day Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.
td googletagmanager.com Session Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.
Marketing _fbp qacsfood.com 3 months Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
_gcl_au qacsfood.com 3 months Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
ads/ga-audiences google.com Session Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.
bcookie linkedin.com 1 year Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
COMPASS docs.google.com 1 day  Unclassified
IDE doubleclick.net 1 year Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
lastExternalReferrer connect.facebook.net Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
lastExternalReferrerTime connect.facebook.net Persistent Detects how the user reached the website by registering their last URL-address.
NID google.com 6 months Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads
pagead/1p-conversion/#/ google.com Session Unclassified
pagead/landing doubleclick.net Session Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.
Unclassified eapps.popup.11 qacsfood.com Persistent Unclassified
eapps.popup.15 qacsfood.com Persistent Unclassified
eapps.popup.16 qacsfood.com Persistent Unclassified
eapps.popup.17 qacsfood.com Persistent Unclassified

4.   Πώς αποδέχεστε την ως άνω χρήση Cookies;

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος για τη χρήση Cookies από εμάς, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των Cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε ή να απενεργοποιήσετε. Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών Cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των επιλογών σας από εμάς.

5.   Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies;

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των Cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας. Για να προβείτε σε επεξεργασία των Cookies που καταγράφονται κατά την περιήγησή σας πατήστε εδώ.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.

  • Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/kb/278835

  • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  • Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

  • Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042

  • Safari for iPad and iPhone:

https://support.apple.com/kb/HT1677

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org.

6.   Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρουμένων των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας.

7.   Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο