What are you looking for?

e-platon

Σύντομη Περιγραφή της Πράξης

ΕΡΓΟ e-ΠΛΑΤΟΝ: Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας μικροβιολογικών, χημικών και πολυφασματικών δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των Τροφίμων.

Βασικός στόχος του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (Lab Information Management). H πλατφόρμα θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται πολυ-μετρικά δεδομένα μικροβιολογικής και χημικής ασφάλειας τροφίμων, μαζί με φαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά απομονωθέντων παθογόνων μικροοργανισμών. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επικινδυνότητα των τροφίμων και την προέλευση των επιμολύνσεων.

Επί μέρους στόχοι

•Αποτύπωση ασφάλειας διαφορετικών τροφίμων σε βάθος 3ετίας, από βιομηχανίες, που γεωγραφικά θα καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια.

•Συσχέτιση χημικών και μικροβιολογικών δεδομένων ασφάλειας. Τα αποτελέσματα θα βασίζονται σε φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και τη χωροχρονική κατανομή μικροβιακών στελεχών, μέσω των γενετικών και φαινοτυπικών αποτυπωμάτων τους.

•Δυνατότητα επιλεκτικής ανάκτησης δεδομένων της πλατφόρμας και επακόλουθης επεξεργασίας τους σε αληθινό χρόνο από τον χρήστη, με προηγμένες τεχνικές πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, όπως PCA, PLSR και time series analysis, με διαδραστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα δεδομένα της πλατφόρμας θα αποτυπώνουν χωροχρονικά την ασφάλεια τροφίμων της Ελληνικής Βιομηχανίας συγκριτικά με τις διεθνείς τάσεις ώστε να εντοπίζεται η ανάγκη στοχευμένων διορθωτικών ενεργειών. Μολονότι η βάση δεδομένων αρχικά θα αναφέρεται σε στελέχη επιλεγμένων παθογόνων μικροοργανισμών και χημικών επιμολυντών, θα δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να την διευρύνουν με στοιχεία πρόσθετων παθογόνων μικροβίων ή χημικών επιμολυντών (φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, μυκοτοξίνες). Τα εργαστήρια ΕΡΓΑΝΑΛ στοχεύουν στη διεύρυνση των υπηρεσιών τους και στην αύξηση του πελατολογίου & της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με ομόλογα εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

    Μετάβαση στο περιεχόμενο